Община Шумен уведомява гражданите за дължимите данъци и такси и по електронен път

Жителите на община Шумен вече могат да получават своите годишни съобщения за дължимите местни данъци и такси и по електронен път – на имейл адрес. За да се възползват от новата услуга за тази година желаещите трябва да подадат заявление по образец в общинската администрация или по електронен път до 15 февруари 2021 г. В искането се посочва актуален имейл адрес, на който да бъде изпратена информацията за размера на задълженията.

Заявленията се подават по следните начини: на място в общинската данъчна служба, по електронен път на сайта на Община Шумен в секция „Справка местни данъци и такси“ с КИН (клиентски идентификационен номер), който се издава безплатно от данъчната служба в общината, или с прилагане на електронен подпис.

Искания за получаване на информация за дължимите данъци по електронен път за следващи години се подават без ограничения до 31 декември. Допълнителни разяснения гражданите могат да получат на тел. 054/857 612 или на гише № 20 в общинската данъчна служба.

Бланка на заявлението е качена на сайта на Община Шумен в раздел „Административни услуги“, отдел „Местни данъци и такса битови отпадъци“, услуга №15 в списъка. Образец на формуляра може да се получи и на всяко гише в общинската данъчна служба.

Skip to content