Община Шумен в помощ на бизнеса за справяне с последствията от извънредното положение

Във връзка със затрудненията на бизнеса и гражданите, които са ограничили или преустановили дейността си по време на извънредното положение, общинската администрация предлага мерки за компенсиране на част от понесените щети, които бяха обсъдени на среща с представители на Шуменската асоциация на ресторантьорите и хотелиерите.

В своя докладна до председателя на Общинския съвет кметът Любомир Христов предлага за времето на извънредното положение физическите и юридическите лица, ползващи терени общинска собственост, да бъдат освободени от такса.

Мярката ще се прилага за търговци, които са преустановили дейността си след заповедта на министъра на здравеопазването или на кмета на общината във връзка с извънредното положение. Тя ще обхваща търговци, управляващи заведения за хранене и развлечения, ползващи летни тераси за сервиране на открито, търговци, разположили вендинг апарати на общински терен и търговци на територията на Общинския пазар и на обособените площадки за търговия със селскостопанска продукция, включени в заповедите за забрана.

В докладната записка се предлага още да бъдат освободени от заплащане на наем от наематели на обекти общинска собственост, за дейност, която е преустановена със заповед на министъра на здравеопазването или на кмета на общината във връзка с извънредното положение.

Да се удължи срокът на дължимите наеми за общински жилища за месеците март, април и май 2020 г. с един месец след отмяната на извънредното положение.

Да се удължи до 30 юни срокът за ползване на 5% отстъпка при заплащане на пълния размер на таксата за битови отпадъци.

Skip to content