Международно онлайн проучване „Коронавирус и мобилност“

Международно онлайн проучване изследва влиянието на пандемията от КОВИД-19 върху ежедневната мобилност на хората.

Инициативата е на научния отдел по транспортно планиране и транспортна техника на Техническия университет във Виена (TU Wien – FVV). Партньор за България е Общинското предприятие „Софпроект“ – София.

Целта е да се събере възможно най-пълна информация за промяната на всекидневните транспортни навици на хората по света в ситуацията на извънредни мерки и ограничения. Създадената база данни ще послужи на научните общности да анализират и предложат стратегии за бъдещото развитие на транспортния сектор. Резултатът ще е адаптиране и модернизиране на  транспортните услуги в градовете, така че да бъдат предотвратени негативните ефекти при възникването на подобни извънредни обстоятелства.

За участие в проучването, е необходимо да се попълни анкетата „Ковид – 19 и мобилност“, която е преведена на български език и отнема максимум 10 минути.

Skip to content