Общинският кризисен щаб реши да се осигурят допълнителни количества предпазни средства и консумативи за защита от разпространението на COVID-19

На днешното си заседание Общинският кризисен щаб за превенция и защита на населението от разпространението на COVID-19 под ръководството на кмета Любомир Христов взе решение да се закупят резервни количества дезинфектанти за ръце и подове, ръкавици, маски, респиратори за многократна употреба и други лични предпазни средства, консумативи и санитарно-хигиенни материали. Необходимата сума ще бъде осигурена от дарителската сметка на кампанията „Помогни сега“. Те ще бъдат предоставени на личните лекари и стоматолози, на здравните, детските, учебните и социалните заведения на територията на община Шумен.

С решение на Общинския кризисен щаб поклоненията трябва да се извършват само на открито при спазване на всички необходи превантивни мерки срещу разпространението на заразата.

На заседанието бе съобщено още, че на територията на общината работят всички детски и социални кухни при строго спазване на необходимите санитарно-хигиенни изисквания. Социалният патронаж продължава да доставя храна до домовете и да извършва услугата „домашни грижи“ за регистрираните потребители.

От общинската администрация отново призовават жителите да проявят отговорно поведение към собственото си здраве и здравето на околните и да спазват стриктно всички превантивни мерки за защита и срещу разпространение на заразата.

За желаещите да се включат в дарителската кампания „Помогни сега“ припомняме още веднъж сметката на фонда:

Уникредит Булбанк, Шумен

IBAN: BG24UNCR70001523957520, BIC: UNCRBGSF

Титуляр: Сдружение “Стопанска камара – Шумен”

 

Skip to content