Обявен е търг за отдаване под наем на училищна закусвалня в ППМГ „Нанчо Попович“

Публичен търг за отдаване под наем на училищна закусвалня в ППМГ „Нанчо Попович“ ще се проведе на 23 юли от 13.00 часа в сградата на училището. Отдаването под наем на имота е за срок от 5 години. Тръжната документация може да бъде изтеглена от интернет страницата на ППМГ „Нанчо Попович“. Тя може да бъде получена и в канцеларията на училището всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа.

Заявления за участие в търга заедно с всички необходими документи се подават в канцеларията/деловодството на природоматематическата гимназия до 16.00 часа на 22 юли. При неявяване на кандидати втори търг ще се състои на 3 август от 10.00 часа в сградата на училището.

Подробна информация за провеждането на търга е качена в секция „Търгове“ на официалния сайт на Община Шумен.

Skip to content