Още мерки срещу коронавируса

Във връзка с увеличаващата се заболеваемост на територията на страната с COVID-19 кметът на Шумен Любомир Христов издаде заповед с още превантивни мерки срещу разпространението на коронавируса на територията на общината. В нея се посочва, че всички български граждани и граждани на други държави с постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Република България и членовете на техните семейства, които пристигат от Китай, Иран, Бангладеш, Индия, Малдиви, Непал, Шри Ланка, Испания, Италия, Корея, Великобритания, Северна Ирландия, Франция, Германия, Нидерландия и Швейцария ще бъдат поставени под 14-дневна карантина в домовете си или на други места за настаняване, в които са посочили, че ще пребивават. Всички близки контактни лица на потвърден случай на COVID-19 ще се поставят с предписание на регионалните здравни инспекции под карантина в дома или на друго място за настаняване и медицинско наблюдение за 14-дневен период, считано от последния контакт със заболялото лице. Хората, които са под карантина, не трябва да напускат домовете си или мястото за настаняване, в което са посочили, че ще бъдат за посочения в предписанието срок.

Разпорежда се на кметовете и кметските наместници да издирват жители на населените места, които са се върнали от някои от посочените държави и да спазват наложената карантина. Кметовете и кметските наместници трябва да уведомят своевременно общината с писмено заявление, което съдържа трите имена на лицето/лицата, точен адрес, държава, от която пристигат, както и датата на връщане в България. В случай на нарушаване на противоепидемичните мерки от хората, които са под карантина, кметовете и кметските наместници трябва веднага да уведомят общинската администрация. Получената информация ще се изпраща до РЗИ-Шумен и до ОД на МВР в Шумен. Кметовете и кметските наместници ще следят и за недопускането на посещения и събирания на повече от двама възрастни жители на открити и в закрити обществени места.