Телефони за въпроси на граждани във връзка с противоепидемичните мерки в община Шумен

На работно заседание на Общинския кризисен щаб, свикано от кмета на Шумен Любомир Христов, бяха взети нови противоепидемични мерки за ограничаване на разпространението на COVID-19.

С решение на щаба и по предложение на кмета Любомир Христов и на директора на Районната здравна инспекция – Шумен д-р Пепа Калоянова бяха открити телефони за консултации и отговори на въпроси на граждани, включително и по здравни проблеми, жалби и оплаквания, административни процедури и други. Гражданите могат да позвънят на следните номера:

  • в РЗИ – Шумен – 054/800 719, 054/800722 и мобилен 0895721057 в работните дни от седмицата от 8.30 до 17.00 часа;
  • в РЗОК – Шумен – 054/ 850085, 054/850070 и мобилен 0885695322.

На срещата стана ясно, че здравните медиатори вече са инструктирани и оказват съдействие както на общината, така и на здравните власти и на МВР при упражняването на контрола по спазването на карантинния срок за завърналите се от чужбина шуменски граждани, информира зам.-кметът по социална политика и здравеопазване д-р Светлана Маркова. Заедно с това те извършват превантивна дейност и провеждат разяснения за  задължителните предпазни мерки и необходимата хигиена сред малцинствените групи в шуменските квартали.

Общинският кризисен щаб одобри закупуването на консумативи и апаратура за МБАЛ – Шумен и на лични предпазни средства и дезинфектанти за работещи в общински и социални заведения с рискови контакти.

По време на работното съвещание кметът Любомир Христов припомни, че кметовете на населените места са получили заповед РД-25-717 от 18 март и вече събират информация за пристигали български граждани от страни с потенциален риск, която подават в РЗИ и ОД на МВР за поставяне под карантина. Той информира още, че Община Шумен съвместно с Областния съвет на БЧК в Шумен организира доставка на храни и лекарства за самотно живеещи възрастни хора на телефон 0889 425555.

С решение на Общинския кризисен щаб от понеделник, 23 март,паркирането в „синята зона“ на Шумен ще става само чрез SMS-таксуване на номер 13 54. Останалите паркинги – до старата поликлиника, до бившия ресторант „Днепър“, Градската градина и денонощните ще се обслужват както и досега от съответните служители.

Skip to content