Отстъпката за такса битови отпадъци да се удължи до края на юни

Кметът Любомир Христов внесе в Общинския съвет предложение да се удължи до 30 юни срокът за ползване на 5% отстъпка при заплащане на пълния размер на таксата за битови отпадъци. Според Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги сега правото за намаление се ползва до 30 април. С оглед на въведеното извънредно положение обаче срокът да бъде удължен с още два месеца, се посочва в докладната записка. До 30 юни е и отстъпката за плащане на пълния размер на данъка за недвижим имот и превозно средство.

От началото на годината до днес са събрани 4 600 000 лв. данъчни приходи и приходи от ТБО, което е с 1 200 000 лв. по –малко в сравнение с 2019 г.. Очакванията на администрацията са до края на месец юни плащанията  да се балансират . При установени големи разриви в приходната част и след анализ на бюджетните параметри ще бъде направено предложение за актуализация на бюджета. Към момента всички местни дейности продължават да се финансират регулярно при спазване на строга финансова дисциплина, съобщи Десислава Петрова, директор на Дирекция „Бюджет и финанси“ в Община Шумен.

Приходите от местни данъци и такси представляват 37 процента от общинския бюджет, който е малко над 83 милиона лева. С постановление на Министерския съвет, което вече е публикувано, отчисленията от такса смет, които бяха 95 лв. на тон, вече са намалени на 69 лв. на тон, което дава по-добра възможност за планиране на дейностите по чистота, посочи още Десислава Петрова.

От общинската администрация напомнят, че задълженията си за местни данъци и такси гражданите могат да заплащат по банковата сметка на Община Шумен, на касите в общината, включително и на ПОС терминали, на касите на ИЗИПЕЙ, по интернет чрез система www.ePay.bg , с пощенски запис и в кметствата по селата.

Ако гражданите предпочитат да заплатят задълженията си на място в общината,  касите в данъчната служба работят от 8,30 до 18,00 часа без прекъсване, като се спазват всички необходими предпазни мерки срещу разпространението на заразата. Оттам информират още, че въпроси, свързани с местните данъци и такса битови отпадъци, могат да се задават писмено на електронен адрес r.atanasova@shumen.bg  В писмото трябва да се посочат ЕГН и номер на телефон за връзка, а отговорът се получава в рамките на работния ден.

Skip to content