Пета работна среща по проект „Европоли“

През изминалата седмица в гр. Макарска, Хърватска, се проведе поредната пета работна среща по проект „Европоли – иновативен подход  „отдолу-нагоре“ за борба с евроскептицизма чрез работа в мрежа“, финансиран по програма „Европа за гражданите“. Темата на срещата беше „Бъдещето на Европа“. Представителите на партньорите споделиха опит и добри практики, свързани с реализирането на европейски проекти в полза на гражданите им.

Община Шумен ще бъде домакин на работна среща по проекта през април следващата година, а обсъжданата тема ще бъде „Мобилност в ЕС“. Освен Шумен партньори в Европоли са още 7 европейски града – Форли и Фано /Италия/, Търгу Муреш /Румъния/, Медина дел Кампо /Испания/, Веление /Словения/, Сзолньок /Унгария/ и Макарска /Хъратия/. Заключителното събитие  ще се състои във Форли на 9 май – Деня на Европа, когато ще бъдат обобщени резултатите от проекта.