Продължават ремонтите по уличната мрежа в селата на община Шумен

Общинската администрация сключи допълнително споразумение с фирмата “Автомагистрали Черно море” АД – Шумен за извършване на текущ ремонт на уличните настилки на територията на община Шумен. Споразумението обхваща уличната мрежа в селата и е на стойност 176 500 лева с ДДС. В момента се извършват ремонтни дейности в Лозево и Новосел. Строителните работи се съгласуват с кметовете и кметските наместници по места. Вече са завършени ремонтите във Велино, Дибич, Мараш, Салманово, Царев брод, Средня и Черенча, като дейностите ще продължат до изчерпване на предвидените в допълнителното споразумение средства за изкърпване на улиците.