Празник на извънкласните дейности организира Община Шумен

„Празник на талантите, участници в занимания по интереси в общинските училища“ организира Община Шумен на 13 декември, петък, от 13,00 часа, в зала „Арена Шумен“. На него ще бъдат представени дейностите на различните клубове по интереси в училищата от града и населените места. Входът за зрители е свободен.

Очаква се в проявата да се включат около 400 ученици от 1 до 12 клас, които са част от групите по интереси в следните направления: „Дигитална креативност“, „Природни науки“, „Математика“, „Технологии“, „Изкуства и култура“, „Гражданско образование“, „Екологично образование и здравословен начин на живот“ и „Спорт“.

Чрез тематични щандове, подредени до сцената в залата, учениците ще представят изработените изделия в групите по интереси. Усвоените умения в клубовете по изкуства, култура и спорт участниците ще демонстрират чрез сценични изяви и състезателни игри. По време на събитието учениците ще майсторят и на място различни продукти, които правят в групите по интереси в училище. В междинните паузи са предвидени изненади за участниците, игри с публиката и много забавления.

Инициативата е част от Годишния тематичен план на дейностите за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците на територията на общината за 2019 година.