Представиха на обществено обсъждане проекта за бюджет 2019 на община Шумен

Близо 75 млн. лева е проектобюджетът на община Шумен за 2019 г. Основните акценти в него бяха представени днес от заместник-кмета по бюджет и финанси Татяна Костова и директора на дирекция „Бюджет и финанси“ Десислава Петрова. В зала 363 на общината се проведе обществено обсъждане, на което присъстваха граждани, представители на администрацията и общински съветници.

Бюджетната политика на община Шумен и през 2019 г. е насочена към ефективно, ефикасно и законосъобразно разходване на средства и висока събираемост на собствените приходи. „Постарали сме се бюджетът да бъде добре балансиран и в интерес на гражданите“, каза в началото на общественото обсъждане кметът Любомир Христов. Татяна Костова обърна внимание на това, че 2019-та година е поредната, в която общината ще разполага с по-благоприятна рамка на общинския бюджет, като увеличението на субсидиите от държавата е 7 млн. лева или със 17% ръст спрямо 2018-та година, от които 5 млн. лева (20% ръст) ще отидат за образование и 2 млн. лева – в останалите сфери. По време на обсъждането тя отбеляза и ръста от 11% на средствата за общинската администрация, което ще позволи да се компенсира ръста на МРЗ и ще осигури възможност за по-добро диференциране на възнагражденията между различните категории служители.

През 2019 г. има промяна в размера на данъка върху превозните средства, съобразно променената формула при изчисляване на данъка, която вече освен имуществена включва и екологична компонента. След задълбочена оценка общинската администрация предлага един балансиран вариант на ставките на данъка за МПС, при който целта е да се запазят достигнатите нива на приходи от 2018 г.

Разходните политики и приоритети, представени в проекта за бюджет по ръст на нарастване на средствата спрямо предходната година са както следва: за образование – 19%, социална политика – 56%, строителство и благоустройство – 3%. За текущи ремонти и поддържане на уличната мрежа са предвидени 1,100 млн. лв. В капиталовите разходи за строителство и благоустройство се предвижда да се изразходват 6,445 млн. лв., с 2 млн. лв. повече. В бюджета на ОП “Строителство и благоустройство” са заделени 612 хил. лв. за текущи ремонти на кметства, на детски градини и ясли, на спортни имоти и за устойчивост на обекти, финансирани от европроекти. Предвижда се инвестиране в електронни системи и платформи, поддръжка и надграждане, обновяване и разширяване на комуникационните средства.

До края на миналата година бяха изплатени близо 26 млн. лв. задължения към финансови и нефинансови предприятия от заварените към ноември 2015-та задължения в размер на 35 млн. лева. През 2019 г. ще бъдат изплатени още 2,200 млн. лв.

Проектът за бюджет за 2019-та година на Община Шумен е публикуван на интернет страницата на общината, обясни по време на обсъждането Десислава Петрова, директор на Дирекцията “Бюджет и финанси”. Той е балансиран, съобразен с потребностите и възможностите на общината, в интерес на местната общност и адекватно ще отговори на очакванията и потребностите на шуменци. Предстои да бъде разгледан  в детайли от постоянните комисии и предложен за гласуване на заседание на Общинския съвет.