Предстои пръскане с препарати за растителна защита

Община Шумен уведомява собствениците на пчелни семейства в гр. Шумен, че ДП ”НКЖИ” секция „СИГНАЛИЗАЦИЯ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ” Горна Оряховица ще проведе третирания с растителнозащитни препарати  по утвърден план-график както следва:

  1. На 23.05.2019г. в участък Горна Оряховица – Каспичан с хербицид срещу плевели по железопътната линия на разстояние шест метра от главна релса от двете страни.
  2. На 23.05.2019г. в участък Шумен – Комунари с хербицид срещу плевели  по железопътната линия на разстояние шест  метра от главна релса от двете страни.

 Третирането ще се проведе с хербицид „НАСА 360 СЛ” 4% разтвор и карантинен срок 30 дни.

Съгласно чл.10 от Наредба 13 от 26.08.2016 г. на МЗХ собствениците на пчелни семейства са длъжни да предприемат мерки по опазване на пчелните семейства от отравяне. Повече информация на сайта на Община Шумен, на посочените телефони на ДП „НКЖИ“:  0618 64242 и 0896 188 139 и на телефон: 054/857 710 в общинската администрация.

Община Шумен предупреждава и собствениците на пчелни семейства в землището на гр. Шумен, че ДП ”Кабиюк” ще проведе третирания с растителнозащитни препарати по утвърден план-график както следва:

  1. От 23.05.2019 г. до 25.05.2019г. от 07.00 до 10.00 часа и от 18.00 до 21.00 часа.
  2. От 26.05.2019г. до 28.05.2019г. от 07.00 до 10.00 часа и от 18.00 до 21.00 часа.
  3. От 29.05-2019г. до 31.05.2019г. от 07.00 до 10.00 часа и от 18.00 до 21.00 часа.

На посочените в графика дати ще се проведе третиране на слънчоглед с препаратите „Експрес 50 СГ” при доза 4гр./дка, с карантинен срок 30 дни, „Тайгър Платиниум 5 ЕК” при доза 200 мл./дка, с карантинен срок 60 дни и „Тренд 90” при доза 0,1 %. Третирането се извършва срещу широколистни и многогодишни житни плевели.

Подлежащи на третиране са терени в землището на с. Коньовец в местности и на площи както следва:

– местност Малка мера с площ 4314 дка, отстоящи от населено място на 1,5 км.

– местност с. Коньовец с площ 3213 дка, отстоящи от населено място на 0,5 км.

Съгласно чл.10 от Наредба 13 от 26.08.2016 г. на МЗХ собствениците на пчелни семейства са длъжни да предприемат мерки по опазване на пчелните семейства от отравяне. Повече информация може да се намери на сайта на Община Шумен, на посочения телефон: ДП „Кабиюк“ – 0893 648 961 и на телефон – 054/857 710 в общинската администрация.