Предстоят пръскания с препарати за растителна защита по поречията на реките Енчова и Поройна и на езерото в парка „Кьошковете“

Община Шумен уведомява собствениците на пчелни семейства в гр. Шумен, включително и в кварталите „Макак“, „Дивдядово“ и „Мътница“, че фирма „ДДД-1“ ООД ще проведе третирания с растителнозащитни препарати в землището на гр. Шумен по следния график:

На 13 май в 16.00 часа с наземна техника срещу ларви на комари ще се обработва изкуственото езеро в парка „Кьошковете“. На следващия ден, 14 май, в 14.20 часа ще се извърши пръскане по горното течение на река Енчова, а в 14.40 часа третирането ще продължи по долното течение на реката. След това, в 15.00 часа, ще се пръска в горната част на река Поройна, в 15.30 часа – в средната част и в 16.00 часа ще бъде обработена долната част на реката.

На 26 май в 14.20 часа отново с наземна техника ще се извърши третиране срещу вредителите по горното течение на река Енчова, а в 14.40 часа ще се пръска по долното течение на реката. Обработването с препарати за растителна защита продължава в 15.00 часа в горната част на река Поройна, в 15.30 часа – в средната част и в 16.00 часа – в долната част на реката. На другия ден, 27 май, в 16.00 часа ще се третира изкуственото езеро в парка „Кьошковете“.

Обработването на водните басейни срещу ларви на комари ще се извърши с биологичния препарат Векто Бак 12 АС при доза 50 мл/дка без карантинен срок.

От общината напомнят, че съгласно чл. 10 от Наредба 13 от 26.08.2016 г. на МЗХ собствениците са длъжни да предприемат мерки по опазване на пчелните семейства от отравяне. Допълнителна информация може да се получи на посочения телефон на фирма „ДДД-1“ ООД – 0878 01 78 06 или на номер 054/ 857 710 в общинската администрация.

Skip to content