Предупреждение към пчеларите

Община Шумен уведомява собствениците на пчелни семейства в гр. Шумен, включително и в кв. Макак, кв. Мътница, кметовете на с. Царев брод, с. Белокопитово и гл.специалисти на кв. Макак и кв. Мътница, че фирма „Агропро“ ООД ще проведе третирания с препарати за растителна защита в землището на гр. Шумен.

На 11 май от 7.00 до 10.00 часа с наземна техника ще се обработват терени с пшеница срещу вредителя ръжди с препарата Солигор 425 ЕК при доза 70 мл/дка с карантинен срок 35 дни. Ще се пръска и срещу житна пиявица и житна дървеница с препарата Нуреле Д при доза 60 мл/дка с карантинен срок 30 дни. Подлежащ на третиране е терен в гр. Шумен, кв. Макак в масив 121 с площ на третиране 33 дка.

Съгласно чл. 10 от Наредба 13 от 26.08.2016 г. на МЗХ, собствениците са длъжни да предприемат мерки по опазване на пчелните семейства от отравяне. За повече информация: тел: 0884 918500 – „Агропро” ООД и 054/857 710 – Община Шумен.

Skip to content