Предстои пръскане с препарати за растителна защита

Община Шумен уведомява собствениците на пчелни семейства в Шумен, че ДП „НКЖИ УДВГД Горна Оряховица” ще проведе третирания с растителнозащитни препарати  по утвърден план-график както следва:

09 май – ЖП гара Мътница – обезтревяване на втори перон и  първи коловоз.

15 и 16 май – ЖП гара Шумен – обезтревяване на плочника около ПЗ на гарата до предгаровия площад.

Третирането ще се проведе от залез слънце до 10.00 часа  на следващия ден с хербицид „НАСА 360 СЛ” доза 400/1200 мл. на дка и карантинен срок 30/тридесет/ дни.

Съгласно чл.10 от Наредба 13 от 26.08.2016 г. на МЗХ, собствениците на пчелни семейства са длъжни да предприемат мерки по опазване на пчелните семейства от отравяне.

За повече информация: тел: 0887 670 548 ДП ”НКЖИ”, 054/857 710 – Община Шумен