Продължават летните ремонти на уличната мрежа в Шумен

Малко над 4 млн. лв. са заделени за летни ремонти на улици през тази година. Ремонтните дейности са обособени в пет обществени поръчки. Това съобщи пред журналисти днес Валентина Йорданова, началник на дирекция „Устройство на територията“ в администрацията. В пресконференцията взеха участие и Анатолий Николов, началник на отдел „Инвестиции и екология“ в общината и инж. Дарина Мартева от ВиК.

Вече е завършена ул. „Цар Освободител“, в участъка от ул. „Климент Охридски“ до ул. „Панайот Волов“, където се извърши цялостно преасфалтиране. Към момента проблеми с два водопровода на ВиК затрудняват работата по бул. „Ришки проход“ в участъка от ул. „Съединение“ до бул. „Мадара“, обясни началникът на отдел „Инвестиции и екология“ Анатолий Николов.

По думите на инж. Дарина Мартева от ВиК дружеството при навлизането на машините за фрезоване са възникнали три аварии по стар уличен водопровод и по един магистрален водопровод. Тя допълни, че проблемните участъци и прилежащите отклонения на водопроводите ще бъдат подменени чрез безизкопна технология. Мартева уточни, че е възможно за няколко дни да бъде нарушено водоподаването в тези райони, докато не бъдат отстранени авариите. За да не се стига дотам, от ВиК ще се опитат да обезпечат водоподаването чрез байпаси към мрежата.

 За ремонтните дейности по бул. „Ришки проход“, в участъка от ул. „Съединение“ до бул. „Мадара“, пътната връзка между бул. „Ришки проход“ и бул. „Мадара“, (кръстовището пред Лифтком), ул. „Съединение“, в участъка от ул. „Александър Стамболийски“ до ул. „Мизия“ и ул. „Цар Освободител“, в участъка от ул. „Климент Охридски“ до ул. „Панайот Волов“ са заделени 209 000 лв.

Ремонти са предвидени и по ул. „Пролетарска“ между бул. „Мадара“ и бул. „Ришки проход“, по ул. „Съединение“ в участъка между улиците „Герила“ и „Мизия“. Дейностите предвиждат пълно преасфалтиране, укрепване на основите на улиците, локални кръпки, повдигане на шахти и запълване на пукнатини.

837 000 лв. ще бъдат вложени за ремонт по ул. „Владайско въстание“ в отсечката от ул. „Ивайло“ до ул. „Васил Петлешков“, ул. „Университетска“ от асфалтовата база до кръговото кръстовище за кв. „Макак“. В списъка е включена и ул. „Строител“ от кръговото при градския стадион до ул. „Индустриална“. Ремонти ще има и по ул. „Индустриална“ от „Лавена“ АД до пресечката с пътя за Бургас.

За рехабилитация на ул. „Петър Парчевич“ в отсечката от ул. „Васил Априлов“ до ул. „Кирил и Методий“ са заделени 355 833 лв.

2,5 млн. лв. са заделени за текущ ремонт на улици, като работата ще започне от улиците, които са останали неремонтирани от миналата година. За разширяване на зоната за кратковременно паркиране са предвидени 141 000 лв. В първата позиция ще се ремонтират улиците „Христо Смирненски“, „Хан Крум“,„Хан Омуртаг“, „Княз Борис I“ в отсечките от бул. „Славянски“ до ул. „Цар Иван Александър“. Втората позиция обхваща пл. „Ал. Стамболийски“, улиците „Герила“ и „Мизия“ (от „Съединение“ до  „Драгоман“), „Владимир Вичев“, „Илия Блъсков“ в отсечките от бул. „Симеон Велики“ до ул. „Цар Освободител“. В поръчката са включени ремонти на тротоари и бордюри и преасфалтиране.

В края на пресконференцията Валентина Йорданова съобщи, че Община Шумен ще поднови обществената си поръчка за сключване на рамково споразумение за ремонт на улици за следващите 4 години на стойност 20 млн. лв. Това стана възможно след като Комисията за защита на конкуренцията не уважи искането на фирма „Инфра Експерт“ АД.