Проектът на бюджета за 2020 година – справедлив и балансиран според потребностите и възможностите на общината

Малко над 79 млн. лева е проектобюджетът на община Шумен за 2020 г. . 64% от тях са от държавния бюджет, 36% от местни приходи.

Основните акценти в него бяха представени днес от заместник-кмета по бюджет и финанси Татяна Костова и директора на дирекция „Бюджет и финанси“ Десислава Петрова. В зала 363 на общината се проведе обществено обсъждане, на което присъстваха граждани, представители на администрацията и общински съветници.

Бюджетът е справедлив, добре балансиран. И тази година няма да се вдигат местните данъци и такси, които от 2012 не са променяни в общината, каза при откриване на общественото обсъждане кметът Любомир Христов. На общественото обсъждане присъства и председателят на Общинския съвет Красимир Минчев.

Зам.-кметът Татяна Костова посочи, че бюджетната политика на община Шумен и през 2020 г. е насочена към създаване на условия за повишаване на качеството на предоставяните услуги, устойчиво развитие на образователната и социалната политика, развитие и модернизиране на инфраструктурата и запазване на финансовата стабилност на общината. Това е първият бюджет от новия общински мандат 2019 – 2023. Той се очертава да е близък до предходните, като се открояват няколко тенденции. Увеличава се делът на националното финансиране, продължават да нарастват устойчиво средствата за общинската администрация, увеличава се съществено общата субсидия за образование. През 2020 г. ще продължи да работи обществената трапезария с увеличен капацитет и изцяло местно финансиране. За 700 души е осигурена услугата личен асистент. В сферата на строителството, озеленяването и екологията се запазва тенденцията да се осигуряват средства от местни приходи. За бюджет 2020  тези средства са в размер на близо 17 млн. лв.

Параметрите на проектобюджета по-подробно бяха представени от Десислава Петрова, директора на дирекция „Бюджет и финанси“ в Община Шумен.

Презентацията на бюджета можете да видите тук.