Промени в движението

Въвежда се временна организация на движението по бул. „Симеон Велики“ между ул. „Топливо“ АД и улицата, която води към приюта за кучета. Промяната е във връзка с изграждане на външни ВиК връзки към обект в района и важи за периода от утре, 17 юли до17 август. Предвижда се пълно затваряне на уличните платна, като строителните дейности ще се извършват на два етапа:

Първи етап – пълно затваряне на локалното и северното платно и отбиване на движението двупосочно в южното платно;

Втори етап – пълно затваряне на южното платно и отбиване на движението двупосочно в северното платно.

Промените ще бъдат обозначени с необходимата вертикална сигнализация.

През следващата седмица от 20 до 22 юли временно се спира движението по част от ул. “Цар Иван Александър“ във връзка с изпълнението на строително-монтажни работи по възстановяване на асфалтобетонова настилка след присъединяване на жилищна сграда към съществуващата ВиК мрежа.

Промяната в движението се отнася за участъка между ул. „Коста Дяков“ и ул. „Панайот Волов“ с обход по ул. „Коста Дяков“.

По време на строителните дейности изпълнителите са длъжни да поддържат районите чисти, а след приключване на СМР да  измият основно обектите.

 

Skip to content