Промяна в движението по улица „Петър Парчевич“

Във връзка с извършване на подготвителни строително-монтажни дейности на ул. „Петър Парчевич“ по участъци от ул. „Кирил Методий“ до ул. „Васил Априлов“ се въвежда на етапи временна организация със спиране на движението по следния график:

  • Етап 1 – от 18 до 20 ноември включително се затваря за движение на моторни превозни средства в участъка от ул. „Софроний Врачански“ до ул. „Братя Миладинови“;
  • Етап 2 – от 21 до 27 ноември включително се спира движението в участъка от ул. „Братя Миландинови“ до ул. „Васил Априлов“;
  • Етап 3 – от 28 до 29 ноември включително се спира движението в участъка от ул. „Кирил и Методий“ до ул. „Софроний Врачански“.

Временната промяна в организацията на движение ще бъде обозначена с необходимата вертикална сигнализация.