Представители на швейцарското правителство посетиха площадката за опасни отпадъци в Шумен

Програмният мениджър за България към Българо-швейцарската програма за сътрудничество и представител на Държавния секретариат по икономическите въпроси на Швейцария Мартин Шерер посети днес новоизградения Център за събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци от населението. Заедно с него бяха и представители на управляващото звено към Министерството на околната среда и водите, които се запознаха с реализирането на проекта.

Ден по-рано заместник-кметът по строителство и екология Боян Тодоров и Живка Атанасова, гл. експерт по екология в общинската администрация участваха в заключително събитие на Българо-швейцарската програма за сътрудничество, което се проведе в зала „Мусала“ на хотел „Хилтън“ в София. На него бяха обсъдени инициативите по програмата за опазването на околната среда и социални теми, свързани с човешкия фактор – развитието на хората и гражданското общество у нас.

Над една трета от бюджета на Българо-швейцарската програма за сътрудничество е разпределена по проекти, свързани с опазването на околната среда. Жителите на община Шумен вече имат възможност да се възползват от най-добрата швейцарска практика за събиране на опасните отпадъци, които всеки от нас съхранява в бита си, обясни по време на дискусията Живка Атанасова. Със средства в размер на над 1 845 000 лв., осигурени по проект към Българо-щвейцарската програма за сътрудничество, общината изгради Център за събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци от населението. Съоръжението вече работи, като площадката е най-голямата към момента в страната. Освен това по проект, финансиран също от швейцарската програма, бяха изнесени за обезвреждане извън България и препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност, съхранявани в складове на територията на селата Мараш и Ивански в продължение на повече от 15 години.

Живка Атанасова представи значението на тези два проекта за Шумен както по отношение на екологията и ползата за гражданите, така и по отношение на икономическия ефект от реализацията им. Всички общини трябва да изградят такива центрове до 2020 г., но тези, които са се възползвали от швейцарското финансиране, няма да го правят за сметка на своите граждани.