Публикуван е информационният лист за референдума в Мадара

На официалната страница на Община Шумен, в секцията Избори и референдуми, е публикуван информационен лист за произвеждане на местния референдум с въпрос: „Съгласни ли сте с. Мадара да се отдели от община Шумен и да се присъедини към съседната община Каспичан?“. В него са посочени мотивите в искането на Инициативния комитет, както и редът, времето и мястото за произвеждане на местния референдум.

От общинската администрация припомнят, че референдумът ще се състои на 26 септември 2021 г. Право да гласуват имат гражданите на с. Мадара, община Шумен, област Шумен с избирателни права, които имат постоянен или настоящ адрес на територията на с. Мадара 6 (шест) месеца преди датата на вземане на решението за произвеждане на местния референдум – 29 юли 2021 година. Жителите на с. Мадара само с настоящ адрес е необходимо да подадат в кметството заявление за вписване в избирателния списък до 11 септември, включително. Подробна информация може да се намери тук.

Skip to content