Дата на публикуване:
Списък на заличените лица от избирателните списъци за произвеждане на местен референдум на 26 септември 2021 г. 14.09.2021
Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес 26.08.2021
Информационен лист местен референдум с. Мадара 26.08.2021
Справка по избирателни списъци 11.08.2021
Покана относно провеждане на консултации за определяне обхвата и номерата на избирателните секции и определяне състава на секционните избирателни комисии /СИК/ за провеждане на местен референдум в село Мадара, община Шумен насрочен на 26 септември 2021 г. 11.08.2021
Заповед № РД-25-1838 относно образуване на избирателни секции на територията на територията на село Мадара, община Шумен, утвърждаване на тяхната номерация, обхват и адрес, както и определяне на местата за обявяване на избирателните списъци във връзка с насрочен местен референдум на 26.09.2021 г. с въпрос: „Съгласни ли сте с. Мадара да се отдели от община Шумен и да се присъедини към съседната община Каспичан?“ 03.08.2021
Skip to content