Ръст на приходите от местни данъци и такси в Шумен през първия месец от кампанията

Близо 9000 души в Шумен са се възползвали до момента от отстъпката при плащане на местни данъци и такси. В срок до 30 април заплатилите пълния размер на задълженията си ползват 5-процентно намаление.

Стартиралата от средата на януари данъчна кампания в община Шумен отчита високи нива на събираемост, в това число и на стари задължения. Над 811 хил. лева са приходите от местни данъци и такси до момента. Събраните суми от данъка върху недвижимите имоти възлизат на 171 хил. лв., в това число 71 хил.  лв. са вземания от минали години. Приходите от данъка върху превозните средства са в размер на 350 хил. лв., в това число 157 хил.  лв. събрани стари задължения. Постъпленията от такса битови отпадъци са 288 хил.  лв., включително 145 хил.  лв. от минали години.

Гражданите могат да заплатят своите задължения на място, на касите на общинската данъчна служба в брой или чрез ПОС-терминал без допълнителни такси. Общинската данъчна служба работи без прекъсване от 08.30 до 18.30 часа в делничните дни. Плащането може да бъде извършено и по банков път. Допълнителна информация за този вид плащане с номера на банковата сметка може да бъде видяна на сайта на община Шумен от тук Предвидена е възможност вноските да се правят през касите на „Изипей“ и „Фастпей“ в цялата страна.

На адрес проверка местни данъци и такси  след идентификация с ЕГН и клиентски идентификационен номер /КИН/ могат да се извършват справки за подадени декларации, генерирани задължения и извършени плащания.

И през 2020 г. община Шумен запазва нивата на различните видове местни налози.