Разрешава се достъпът до Студентския парк и стъпалата към паметника „Създатели на българската държава“

Допускат се посещения и разходки в Студентския парк в Шумен и използването на стъпалата към паметника „Създатели на българската държава“. Това реши на свое заседание Общинският кризисен щаб, свикан от кмета Любомир Христов. Решението е във връзка със заповедта на министъра на здравеопазването Кирил Ананиев РД-01-248 от 1 май 2020 г.

Освен пешеходния достъп по стъпалата към паметника, се разрешава и движението на автомобили по панорамния път към Шуменското плато. Ограничителните КПП-та на двата входа на платото ще бъдат премахнати. По пътя към ПП „Шуменско плато“ ще бъде ограничено движението на пътни превозни средства в участъка от паркинга на Информационния център към Мемориалния комплекс „Създатели на българската държава“ до паркинга на ресторант „Стъклото“.

Разрешава се и индивидуалният спорт на открито, в т.ч. тенис, колоездене, лека атлетика и др., при спазване на физическа дистанция от най-малко 2,5 метра между спортуващите, както и спазване на всички противоепидемични мерки.

Остават в сила забраните за посещения на детски, спортни площадки и съоръжения. Остават и препоръките да се избягва докосването на повърхности, сядането на пейки и тревни площи, включително и в заслоните на територията на ПП „Шуменско плато“.

Ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения и кафе сладкарници, които разполагат с градини, тераси могат да работят при спазване на следните противоепидемични мерки: разположение на масите по начин, осигуряващ разстояние не по-малко от 2,5 метра между тях и не повече от четири лица на една маса или на едно семейство; обслужващият персонал да е с поставена защитна маска за лице; повърхностите на масите и столовете да се почистват и дезинфекцират след всеки посетител; да се поставят на видни места диспенсери с дезинфектант за използване от посетителите на заведението.

Допуска се провеждането на обучения от учебните центрове за обучение на водачи за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство. Разрешава се и дейността на самостоятелни плувни комплекси и басейни при спазване на въведените мерки. Не е разрешено функционирането на прилежащите към тях търговски обекти.

Skip to content