Ремонт в Детска ясла №16 в Шумен

Започва неотложен ремонт в Детска ясла №16 в Шумен. Заради течове старата и амортизирана отоплителна инсталация ще бъде изцяло сменена.

От 29-ти юли до 9-ти август ще работят две групи, а останалите деца са в планиран летен отпуск.

От 12-ти август цялата ясла ще бъде затворена до приключване на ремонта.

Направена е организация за настаняване в други ясли на децата, които не могат да останат вкъщи.

От общинската администрация се обръщат към родителите да проявят търпение, докато текат строителните дейности.