Шумен се включва в национална кампания за събиране на пластмасови опаковки

Шуменските училища СУ „Сава Доброплодни“, СУ „Панайот Волов“ и II ОУ „Д-р Петър Берон“ се присъединяват към инициативата за събиране на пластмасови опаковки „Искам да съм полезен… Рециклирай ме!“. През миналия месец в трите училища бяха поставени „умни“ контейнери за разделно събиране на пластмаса и метал. Съдовете са оборудвани с електронни кантари за изчисляване на килограмите на пуснатите бутилки и датчици, които ги броят. Събраното количество пластмасови опаковки в контейнерите ще бъде дарено на кампанията  „Искам да съм полезен… Рециклирай ме!“. Освен в Шумен инициативата ще се проведе и в други градове на страната, като целта е да бъде стимулирано разделното събиране на пластмасови изделия. Събраните количества ще бъдат рециклирани и ще бъдат измервани на месечна база от местната за всеки град компания за оползотворяване на отпадъци. След това като награда за събраното количество пластмаса всеки град ще получи подарък – градска мебел по избор на местния партньор на инициативата.

„Умните“ контейнери бяха разположени в учебните заведения по проекта ReBox на Фондация „Подобри“. Проектът е част от дейностите на „Партньорство за красива и чиста България“, включен в дългосрочната програма „Място България“. Целта е да се създадат у подрастващите устойчиви навици за разделно събиране на отпадъци. В рамките на 3 месеца, до края на учебната година, учениците ще се надпреварват да събират разделно опаковките, а училището победител ще получи голямата награда – пейка, изработена от рециклирани материали. Събраните суми от инсталацията няма да са само виртуални, а накрая средствата ще бъдат конвертирани в левове. Всяко училище ще има възможността да използва средствата за реализиране на избрани от децата еко каузи. По време на кампанията всяко училище ще може да облагороди част от дворното си пространство, поставяйки спортно съоръжение или  интригуваща инсталация, която да провокира разделното събиране на отпадъци и др.

Според резултатите от проучване на сдружението „БГ Бъди активен“, проведено през миналата година, грaждaнитe  cмятaт плacтмacoвите изделия за най-опасни oтпaдъци, а cтъклoтo и cтрoитeлнитe материали – зa cрaвнитeлнo бeзoпacни. Извадката показва още, че създаването на нови полезни изделия след оползотворяване на пластмасови отпадъци е важен стимул, който подтиква населението за разделното им събиране.

Проектът „Партньорство за красива и чиста България“ на сдружение „БГ Бъди активен“ се осъществява с подкрепата на Фондация „Кока-Кола“.

Още идеи за живот в по-чиста среда може да се намерят на сайта на инициативата – thespot.bgbeactive.org .

Skip to content