Шумен утре: работни групи обсъждат развитието на общината през следващия програмен период

Община Шумен разработва План за интегрирано развитие в периода 2021 – 2027 (ПИРО), който ще очертае развитието на общината през следващия програмен период. В него ще бъдат определени средносрочните приоритети и връзките с други общини. Той ще осигури пространствена, времева и фактическа координация и интеграция на различни политики и ресурси за постигане на трайно подобряване на икономическото, социалното и екологичното състояние на шуменската територия.

Днес в зала 203 на общината се проведоха работни заседания на няколко фокус групи, съставени от представители на общинската администрация, бизнеса и неправителствения сектор, общински съветници, кметове и кметски наместници. Пред тях ръководителят на екипа, който изготвя плана, проф. д-р арх. Валери Иванов направи кратка презентация на работа по подготовката на плана досега, като посочи, че за Североизточния район за планиране, в който попада Шумен, са определени три приоритета: повишаване на регионалната конкурентоспособност, научната и иновационната дейност, технологичното обновяване, новото индустриално развитие и създаването на привлекателна бизнес среда; постигане на равен достъп до качествено образование, здравеопазване и социални услуги; териториално развитие и сближаване чрез подобряване на транспортната и комуникационна свързаност. В третия приоритет като особено важен момент в стратегията се посочва доизграждането на АМ „Хемус”, АМ „Черно море”, скоростен път I-2 „Русе – Шумен”, скоростен път „Варна – Шабла – Дуранкулак” и скоростен път “Силистра – Шумен – Карнобат – Ямбол – ГКПП Лесово”.

С оглед на изброените приоритети Шумен трябва да се съсредоточи върху проектни дейности, които да осигурят по-високо качество на живот и привличане на млади хора, да продължи развитието на индустриалния потенциал на района, както и на възможностите за туризъм. От социологическото проучване, което беше проведено сред шуменци през март и април, става ясно, че 36% от хората са на мнение, че общината се променя към по-добро, 32% са отговорили, че положението се запазва такова, каквото е било и 27% смятат, че състоянието се е влошило. Според 54% от хората общината има нужда от нова визия за развитие и планът, който се изработва, отчита тези нагласи сред обществото. Доц. д-р Илия Копралев, един от членовете на екипа, който изготвя плана, отбеляза голямата активност на гражданите в анкетното проучване. Това означава, че местните хора имат отношение към развитието на общината и изразяват своето виждане в каква посока да се развива общината. „Важно е да чуем и вашите предложения, мнението на бизнеса, на съветниците, на неправителствения сектор, на  кметовете и кметските наместници, на представителите на различните професионални сфери, защото чрез тях ще бъдат постигнати и целите на плана,“ каза доц. Копралев.

По думите на урбаниста Николай Енчев, координатор на проекта, след първоначалната повече аналитична дейност,  работата във фокус групите е вторият етап от комуникационната стратегия при подготовката на документа. Получените предложения ще бъдат обобщени и на следващ етап планът ще бъде качен на сайта на общината и представен за обществено обсъждане.

Skip to content