Шуменската библиотека преустановява работата си с читатели до края на месец март

Във връзка със заповед на министъра на здравеопазването и въведените в страната допълнителни противоепидемични мерки Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров“ преустановява работата си с читатели от 22 до 31 март включително. До 20 март, събота, читателите могат да върнат заетите си книги с изтекъл срок и да се запасят с нови за дните, в които библиотеката ще е затворена. В периода на извънредното положение заетата вече литература ще бъде автоматично презаписвана.

В периода 22-31 март всеки читател на шуменската библиотека може да получи безплатно на посочен от него имейл библиографска справка и до 10 сканирани страници от притежавани от библиотеката издания, като заявки се приемат на имейл libshumen@abv.bg, чрез съобщение на Фейсбук страницата на библиотеката и на телефон 087 923 7625.

Читателите на Детски отдел могат да заявят получаването на електронно копие от притежавано от библиотеката учебно съдържание, включително помощни тестове по учебните предмети от първи до седми клас, чрез съобщение на Фейсбук страницата на отдела, на имейл detski_otdelsh@abv.bg или на телефон 087 906 0072.

Библиотеката напомня на своите читатели и за възможността да ползват книжните колекции, публикувани в сайта Дигитална библиотека (https://digi.libshumen.org/), както и краеведското съдържание в сайтовете Шуменски край (http://shumenski-krai.com/) и Шуменски истории (https://shumenstories.com/ ).

Skip to content