Стриктно спазване на противоепидемичните мерки при посещение на храмовете на Цветница и Великден

Кметът на Шумен Любомир Христов нареди да се организира стриктен контрол на достъпа до храмовете на Българската православна църква на територията на община Шумен във връзка с Цветница и Великден и спазване на взетите противоепидемични мерки за неразпространение на инфекцията от COVID-19.

Църковните служби ще се провеждат в пространството пред и около храмовете. Не бива да се допуска струпване на граждани, а желаещите да посетят църквите трябва да спазват установената дистанция от поне 1,5 метра при изчакване за влизане. Влизането и излизането на миряните ще става през различни вход и изход, като движението ще се извършва еднопосочно и при спазване на установената дистанция. Изисква се посетителите в храмовете да носят необходимите лични предпазни средства.

От общинската администрация призовават гражданите и служителите на църквата да изпълняват и всички останали мерки, описани в Обръщението и Отвореното писмо на Светия Синод на Българската православна църква и Българската Патриаршия от 30 март тази година.

Кметовете на кметства и кметските наместници в населените места, където има православни храмове, както и специалистите в кв. Макак, кв. Мътница и кв. Дивдядово съвместно с църковните настоятелства също трябва да участват в организацията и прилагането на указанията за безопасност на храмовете.

При неизпълнение на противоепидемичните мерки съгласно Заповеди с № РД-01-143/20.03.2020г и с № РД-01-131/17.03.2020г. на Министъра на здравеопазването, определените длъжностни лица от Община Шумен или органите на МВР ще съставят актове за установяване на административно нарушение по Закона за административните нарушения и наказания.

Skip to content