Татяна Костова: „Бюджетът за 2021 е балансиран и реалистичен, съобразен с условията на пандемия“

На обществено обсъждане в зала „Проф. Венета Вичева“ днес беше представен проектът за бюджет на Община Шумен за 2021 година.

Макрорамката на бюджета е в размер на 87 600 000 лв., което е с близо 7 млн. лв. повече спрямо предходната 2020 година. Кметът Любомир Христов посочи, че най-много средства в него са заделени за образование – 44 203 919 лева, за социална политика – 7 457 307 лева, за строителство и опазване на околната среда – 10 413 577 лева.

Очакваните приходи с държавен характер са в размер на 59 757 973 лв., а тези с местен характер – 27 841 445 лв. Чрез външно финансиране през тази година се очаква да бъдат реализирани проекти на обща стойност близо 25 млн. лв. Средствата са предоставени на общината от държавата и от европейските фондове, припомни Христов. В разходната част за делегираните държавни дейности са предвидени 59 757 973 лв., за местни – 26 560 406 лв. Държавно делегираните дейности ще бъдат дофинансирани с 1 281 039 лв.

Въпреки че извънредната обстановка се отразява негативно на общинските финанси и заложените местни приходи са с 10% по-малко в сравнение с миналата година, Община Шумен не увеличава местните данъци и такси, каза кметът по време на обсъждането. Той обърна внимание и на това, че се повишава стандартът за издръжка на 5 и 6-годишните деца в детските градини и от 515 лв. става 683 лв. Разкрива се нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ с капацитет от 237 потребители. Така общият брой на лицата в общината, които получават подкрепа по различни проекти за възрастни и хора с увреждания, вече е 1180 души.

Заместник-кметът по бюджет и финанси Татяна Костова акцентира върху новите моменти през 2021-ва във връзка с промени в нормативната уредба. Тя посочи, че Общинският съвет трябва да одобри разходите по бюджетите на кметствата и населените места. Припомни, че през тази година Община Шумен ще създаде и развие нова делегирана социална услуга „Асистентска подкрепа“ както и това, че администрацията ще разработи и ще предложи на гласуване в Общинския съвет План за интегрирано развитие за периода 2021 – 2027 г. Татяна Костова обясни, че средствата от отчисления и обезпечения по Закона за управление на отпадъците за периода 1 март – 31 декември 2020 година остават на разположение на общината и ще бъдат изразходвани по решение също на Общинския съвет. Към новите моменти през 2021-ва година заместник-кметът по бюджет и финанси отбеляза и намерението на общината да поеме дългосрочен дълг от 15 млн. лева за инфраструктурни ремонти, както и още 1 106 766 лв. от Фонда за градско развитие на Северна България за реализиране на проектите за Летния театър и Младежкия дом.

На въпрос от залата кметът отговори, че с парите от 15 млн. заем ще се  ремонтират улици, тротоари, бордюри, ще се покрие част от река Енчова и ще се изгради ново платно, т.е. ще се разшири пътят. С част от тези средства ще продължи обновяването на уличното осветление в това число и изграждане на ново по бул. Ришки проход и др.

С външно финансиране ще бъдат реализирани проекти на стойност близо 25 млн. лв. Това са средства, които са предоставени допълнително на общината от държавата и от европейските фондове. С тях ще бъде изградена довеждаща инфраструктура на Индустриалния парк, ще бъде ремонтиран общинският път до „Алкомет“, ще започне ремонт на градския стадион, на хиподрума, на две детски градини. В тази сума са включени и средствата, които държавата отпусна за реализация на първия етап от възстановяването на водоснабдителната система „Мътница“, за довършване на ремонта в спортния комплекс „Плиска“ и за нов физкултурен салон в III ОУ „Д. Благоев“. Предстоят обновяване и реконструкция на Летния театър и Младежкия дом. Социалните проекти и програми, които общината реализира през тази година са на обща стойност близо 5 млн. 670 хиляди лева.

Skip to content