Техника и съдове за отпадъци купуват Шумен, Велики Преслав и Смядово

Регионалното сдружение за управление на отпадъците одобри исканите от общините Шумен, Велики Преслав и Смядово общо 500 000 лева за закупуване на техника и съдове за отпадъци. Това стана ясно след днешното работно заседание на Сдружението, което се проведе в зала 203 на общината. Средствата са от сметката към РИОСВ – Шумен, получени от отчисленията по Наредба №7.

С 400 000 лева от тях Община Шумен ще закупи специализирана техника за събиране на растителни и строителни отпадъци.  Членовете на Регионалното сдружение подкрепиха искането на Община Велики Преслав за разходване на 85 000 лв. за камион с бордова надстройка с кран също за обезпечаване на общинската система за управление на отпадъците. По време на заседанието беше гласувано и предложението на Смядово да бъдат отпуснати 15 000 лева за закупуване на съдове за разделно събиране на биоотпадъци на територията на общината.

Skip to content