Ученици и студенти ще гостуват в Община Шумен

В Деня на българската община – 12 октомври ученици, студенти и граждани ще имат възможността да се запознаят с дейността на администрацията в Община Шумен.

Членовете на новия Ученически парламент към Общинския младежки дом и студенти от различни специалности на ШУ “Еп. К. Преславски” ще се срещнат в 10.30 часа в зала 203 на общината с кмета Любомир Христов. Те ще споделят своите виждания за ролята на Младежкия парламент в живота на младите хора и какво те могат да направят за развитието на своя град. Час по-късно, в 11.30, експерти от отдела по образование в общинската администрация ще посрещнат ученици от шести клас на Трето основно училище. Общинските служители ще ги запознаят с работата на различните отдели и административни звена в общината и ще отговарят на въпросите, които ги интересуват. В края на посещението си учениците ще влязат и в заседателната зала на Общинския съвет – Шумен, където съветниците обсъждат и вземат решения за развитието на общината.