В подкрепа на равните възможности за достъп до европейските фондове

Кметът на побратимения на Шумен унгарски град Дебрецен Ласло Пап се обръща с апел към кмета на Шумен Любомир Христов и към българските  институции да подкрепят европейската гражданска инициатива, с която се настоява за равни възможности на достъп до европейските фондове.

В писмото се посочва: „Кохезионната политика на ЕС трябва да обърне специално внимание на региони с национални, етнически, културни, религиозни или езикови характеристики, които се различават от тези на заобикалящите ги региони. За такива региони, включително географски райони без административни правомощия, предотвратяването на икономически изоставания, поддържането на развитието и запазването на условията за икономическо, социално и териториално сближаване трябва да бъдат направени по такъв начин, който да гарантира съхраняването на отличителните им характеристики. За тази цел тези региони трябва да имат равни възможности за достъп до различни фондове на ЕС и запазването на техните характеристики и правилното им икономическо развитие трябва да бъде гарантирано, за да се постига устойчиво развитие на ЕС и запазване на културното разнообразие на ЕС. “

В текста се казва още, че в резултат на осъщественото през последните месеци сътрудничество на високо ниво Секейският национален съвет е успял да събере повече от 1 милион подписа в подкрепа на европейската гражданска инициатива за националните региони. От унгарската страна обясняват, че инициаторите са се обърнали към Европейската комисия с молба да удължи крайния срок за събиране на подписи поради трудностите, произтичащи от епидемията от коронавируса. В писмото се посочва, че Комисията е увеличила крайния срок до 7 ноември 2020 година. За да бъде валидна тази гражданска инициатива и да достигне до тези, които вземат решенията в Европейския съюз, трябва да се събере задължителният минимален брой подписи от 7 държави членки на Европейския съюз.

Кметът на Дебрецен Ласло Пап се обръща към общинското ръководство в Шумен и към представителите на различните институции с молба да подкрепят предложението. Публикуваме и адреса на уебсайта, който може да бъде посетен: https://eci.ec.europa.eu/010/public/#/initiative

В него има опция и за участие в онлайн подписка.

Skip to content