Продължава набирането на преброители и контрольори

Няколко дни остават до крайния срок за набиране на преброители и контрольори за предстоящото преброяване на населението и жилищния фонд, което ще се проведе от 22 януари до 15 февруари 2021 година. До 30 октомври кандидатите трябва да подадат заявление по образец на гише №3 в Центъра за информация и услуги на първия етаж в сградата на общинската администрация. Документите за кандидатстване могат да бъдат изтеглени от сайта на Община Шумен или от интернет страницата на Националния статистически институт.

Заплащането на преброителите вече е определено. За преброено лице ще се заплаща 2.50 лв., за преброено жилище  – 1 лев, а за преброена сграда – 70 ст. Когато сме се преброили онлайн, преброителят ще трябва да вземе специален код, който генерира информационната система, като за това ще получи 80 стотинки. Така общото заплащане на всеки преброител ще е индивидуално и ще варира в зависимост от спецификата на преброителните му участъци – брой сгради, жилища, лица или хора, които са се преброили електронно.

Най-подходящи за преброители и контрольори са хора, които имат поне средно образование, занятие в икономическата и финансовата сфера, с технически познания и практикуващи социални дейности и администрация, както и студенти. Разбира се, трябва да бъдат комуникативни. Преброителите ще имат право да посещават домакинствата от техния преброителен участък от 8.00 сутрин до 20.00 часа вечер, включително събота и неделя. Те сами ще определят „работното си време“, важно е да съберат информацията от преброителния си район. Преброителите ще се легитимират със служебна карта, издадена от НСИ.

При предстоящото преброяване за цялата страна ще бъдат ангажирани над 23 000 преброители и около 6000 контрольори, които ще преминат специални обучения и ще подпишат декларация за опазване на статистическата тайна на получената информация.

Skip to content