Временна промяна в движението по улица „Харалан Ангелов“

От 4 до 11 март включително временно се затваря за движение на моторни превозни средства част от уличното платно по ул. „Харалан Ангелов“ в Шумен.

Ограничението се налага заради извършване на строително-монтажни дейности и изграждане на канално отклонение към строителен обект.

Временната промяна в организацията на движението ще бъде обозначена с необходимата вертикална сигнализация.