Контейнерите за строителни отпадъци ще бъдат преместени в двора на “Дивизията”

От утре, 11 ноември (сряда) до 18 ноември (включително) се преустановява приемането на строителни отпадъци на терена на Тежкия полк.

Общинското предприятие по чистотата започва почистване на района и извозване на натрупаните до момента количества, след което контейнерите за строителни отпадъци ще бъдат преместени в двора на бившето военно поделение „Дивизията“ в квартал „Добруджа“. Приемането на строителни отпадъци в “Дивизията” ще започне от 19 ноември.

От общинската администрация напомнят на гражданите, че съдовете са предназначени за събиране на строителни отпадъци от домакинствата до 1 кубичен метър. В тях не може да се изхвърлят мебели, килими, мокети, автомобилни гуми, както и битови и други горими отпадъци.

Skip to content