За 11 ноември е насрочена първата сесия на новия Общински съвет в Шумен

На 11 ноември от 10 ч. в зала 363 е насрочено тържественото първо заседание на  новия Общински съвет в Шумен. Датата е определена със заповед на областния управител Стефан Желев в изпълнение на правомощията му по чл. 32, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

На първото заседание новоизбраните общински съветници и кмет ще положат клетва в присъствието на областния управител, на председателя или член на общинската избирателна комисия и на граждани.