Започна националното преброяване на населението и жилищния фонд

В 0.00 часа на 7 септември 2021 година започна 18-ото преброяване на населението и жилищния фонд в Република България. Най-голямото статистическо изследване се провежда в два етапа – по електронен път чрез попълване на онлайн преброителна карта и с посещение от преброители по домовете.

До 17 септември всеки гражданин, който живее на територията на страната, може да преброи себе си и семейството си като попълни онлайн преброителната карта на адрес www.census2021.bg. Попълването на картата е бързо и лесно – необходими са само компютър, таблет или мобилен телефон, лична карта и ЕГН. От 18 септември до 3 октомври ще се проведе вторият етап на статистическото проучване – преброители ще посещават домовете и ще преброят само тези, които не са го направили сами през интернет.

Най-голямото статистическо изследване се провежда веднъж на 10 години. През 2021 година преброяване се прави във всички държави-членки на Европейския съюз. Данните от проучването се използват в процеса на вземане на решения и при разпределяне на финансиране в различни области като образование, здравеопазване, социална защита и други. Те са в основата на разработването на национални и регионални политики, което превръща преброяването в общонационална задача.

Skip to content