43 са одобрените проекти за финансиране от фонд „Култура“

Със средства в размер на 54 870 лева от общинския фонд „Култура“ ще бъдат реализирани 43 проектни предложения през тази година. В обявената сесия на фонда по двете направления „Творчески Шумен – 2021“ и „Детско и младежко творчество“ бяха подадени общо 46 проекта.

По направление „Творчески Шумен – 2021“ ще бъдат финансирани всички постъпили 25 проектни предложения. По направление „Детско и младежко творчество“ са одобрени 18 проекта от кандидатствали общо 21.

Информация за одобрените проектни предложения е публикувана на интернет страницата на Община Шумен в раздел „Култура, младежки дейности и спорт“ – секция „Култура“ – „Общински фонд „Култура“ – „Съобщения и обяви“.

Skip to content