19 юни 2019 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОДОБРЕНИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПРОЕКТИ
КЪМ ОБЩИНСКИ ФОНД „КУЛТУРА“ – СЕСИЯ, 2019

НАПРАВЛЕНИЕ:
1. „ДЕТСКИ И МЛАДЕЖКИ КУЛТУРНИ ДЕЙНОСТИ“
1. Заглавие на проекта: „Вълшебствата от извора“ – 30 години ДГ „Изворче“, ДГ „Изворче“ – 800 лв.
2. Заглавие на проекта: „Карнавал на приказките и на приказните герои. Доброто побеждава, доброто възпитава!“, ДГ „Дружба“ – 800 лв.
3. Заглавие на проекта: „Толерантност в различията“, Средношколско общежитие №2 – 900 лв.
4. Заглавие на проекта: „Природата обикни – въображението развихри“, НЧ „Просвета-1908“ – с. Мадара – 600 лв.
5. Заглавие на проекта: „Дъга от детски клубове – творчески работилници за културна идентичност“, ДГ „Пролетна дъга“ – 600 лв.
6. Заглавие на проекта: 3-ти Национален конкурс „Красива природа, красива наука – лято 2019 г.“, Научно-образователен център СТЕАМ – 900 лв.
7. Заглавие на проекта: „Шуменска багреница“, НЧ „Пробуда-1958“ – 1400 лв.
8. Заглавие на проекта: „Възрожденският дух на Шумен“, Средношколско общежитие „Младост“ – 400 лв.
9. Заглавие на проекта: „Тук сме“ – спектакъл на възможностите, СНЦ „Сияйна зора“ – 2500 лв.
10. Заглавие на проекта: „Кристално чисто“ – авторски музикално-танцов и моден спектакъл, посветен на 25 години от създаването на агенция „Фаворит“, Агенция за таланти и модели „Фаворит“ – 1000 лв.
11. Заглавие на проекта: „Танцуващи пламъчета“, НЧ „Боян Пенев-1949“ – 800 лв.
12. Заглавие на проекта: „3 март – дълг и чест“, ДГ „Смехорани“ – 900 лв.
13. Заглавие на проекта: „Детски панаир Пчелица“, ДГ „Пчелица“ – 900 лв.
14. Заглавие на проекта: „Звездите на Европа“, ДГ „Брезичка“ – 900 лв.
15. Заглавие на проекта: „С книга и песен, светът е чудесен“ – празник на децата в Шумен по случай 70 години Детска библиотека, НЧ „Добри Войников-1856“ – 1300 лв.
16. Заглавие на проекта: „Талантливите деца на ДГ „Снежанка“ – с. Ивански“, ДГ „Снежанка“ – с. Ивански“ – 900 лв.
17. Заглавие на проекта: „Коледни вълшебства“, ДГ „Конче вихрогонче“ – 900 лв.
18. Заглавие на проекта: „Родният край в моите очи“, НЧ „Просвета-1925“ – с. Илия Блъсково – 800 лв.
19. Заглавие на проекта: „Весела и забавна ваканция“, НЧ „Отец Паисий-1931“ – с. Градище – 700 лв.

НАПРАВЛЕНИЕ:
2. „ТВОРЧЕСКИ ШУМЕН – 2019“
1. Заглавие на проекта: „Книга-албум за живота на Стоян Коларов със CD: Тенорът Стоян Коларов /1907-1964/ страници от живота на артиста“, Петър Желязков Мавров – 700 лв.
2. Заглавие на проекта: „Форми и цветове“, Александър Величков Александров – 1200 лв.
3. Заглавие на проекта: Изработване на северняшки детски народни костюми за ДФА „Звънче“, НЧ „Тодор Петков-1963“ – 3900 лв.
4. Заглавие на проекта: Участие на вокална формация „Божур“ във фестивала на старата градска песен „Мара Врачанка“ – Враца 2019, НЧ „Стилиян Чилингиров-1963“ – 700 лв.
5. Заглавие на проекта: „Елементи“, д-р Камен Мариус Теофилов – 800 лв.
6. Заглавие на проекта: „Оркестровото дело в Шумен“, Калина Василева Георгиева – 1000 лв.
7. Заглавие на проекта: „Шумен днес“, Бранимир Красимиров Боянов – 800 лв.
8. Заглавие на проекта: „Ретроспекция“, Красимир Боянов Арсов – 1200 лв.
9. Заглавие на проекта: Изработване на сценография за фолклорен спектакъл „Любили се, искали се…“, АНПТ „Шумен“ – 1800 лв.
10. Заглавие на проекта: „Красота от векове за векове“, НЧ „Напредък-1869“ – 450 лв.
11. Заглавие на проекта: „Издаване на сборника „Незнайно вино“ с песните на маестро Николай Тодоров – Кайо“, Николай Тодоров – 700 лв.
12. Заглавие на проекта: „Краеведски библиографски издания с национална значимост“, РБ „Стилиян Чилингиров“ – 1600 лв.
13. Заглавие на проекта: „Пътеката от камъка до Бога“ – стихосбирка с ръчна изработка на изданието, Пламенка Стоянова Николова – 400 лв.
14. Заглавие на проекта: „Художествена фотография“, Иван Стоянов Иванов – 800 лв.
15. Заглавие на проекта: „Пътеката от камъка от Бога“ – изложба по текстове от едноименната сбирка на Пламена Стоянова, Румен Кръстев Богданов – 800 лв.
16. Заглавие на проекта: „Слово и щрих“, Пламен Василев Петков – 800 лв.
17. Заглавие на проекта: „Ей! Чилякоо“ – сборник разкази, Станислав Константинов Буковалов – 1300 лв.
18. Заглавие на проекта: „Обич“, Виктория Димитрова Ковчазова – 300 лв.
19. Заглавие на проекта: „Петър Златев Груев – народни песни и лично творчество“, Кънчо Тодоров – 1200 лв.
20. Заглавие на проекта: „Кулинарен фестивал „Забравени традиции – обредни трапези“ – трето издание“, НЧ „Добри Люцканов-1912“ – с. Васил Друмев – 1200 лв.
21. Заглавие на проекта: Стихосбирка „Дракон“, Лора Неделчева Друмева и Даниела Борисова Друмева – 600 лв.
22. Заглавие на проекта: „Песните на Йовка и Слави Бойчеви – живата връзка с вековните български корени“, Стефка Иванова Будакова – 800 лв.
23. Заглавие на проекта: „Кафене „Весела България“ – спектакъл по текстове на Алеко Константинов /работно заглавие/“, ДКТ „Васил Друмев“ – 4400 лв.
24. Заглавие на проекта: „Изработване на филм и брошури за историята на НЧ „Изгрев-1929“ по случай 90-годишнината от основаването му“, НЧ „Изгрев-1929“ – с. Ветрище – 300 лв.
25. Заглавие на проекта: „„Родни Звуци“ в културната столица на Европа“, Смесен хор „Родни звуци“ – 2700 лв.
26. Заглавие на проекта: „„Весела и вкусна динена фиеста“ – Фестивал на динята“, НЧ „Развитие-1895“ – с. Салманово – 500 лв.


02 май 2019 г.

ОБЯВЕНА Е СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ ФОНД „КУЛТУРА“
ЗА 2019 ГОДИНА

НАПРАВЛЕНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
1. „ДЕТСКИ И МЛАДЕЖКИ КУЛТУРНИ ДЕЙНОСТИ“
2. „ТВОРЧЕСКИ ШУМЕН – 2019“
Документите за направления „Детски и младежки културни дейности“ и „Творчески Шумен – 2019“ се приемат от 03.05.2019 г. до 31.05.2019 г. (до 16.00 ч.) в стая 358 на Община Шумен.
Документите за кандидатстване са публикувани на сайта на община Шумен в раздел – „Култура, младежки дейности и спорт“ – „Култура“ – „Общински фонд култура“ – „Документи за кандидатстване“.


03 септември 2018 г.

Информация за одобрените за финансиране проекти към
Общински фонд „Култура“ – сесия, 2018

НАПРАВЛЕНИЕ:
1. „ТВОРЧЕСКИ ШУМЕН – 2018“

Постъпили проекти: 30 /за разглеждане 29/
Одобрени проекти: 23
Гласувана сума по Направление №3 – 33 370 лв.
Обща стойност на одобрените проекти: 32 620 лв.
Общо искана от фонда сума: 71 602 лв.

1. Заглавие на проекта: Автобиографична изложба – юбилейна
Организация: Антоний Василев Джамбазов
Сума: 900 лв.

2. Заглавие на проекта: Самостоятелна – юбилейна изложба „Живопис“
Организация: Дончо Делчев Иванов
Сума: 800 лв.

3. Заглавие на проекта: Изработване на народни носии
Организация: Фолклорна група „От извора“ към клуб №9 – „Вяра, надежда, любов“
Сума: 1150 лв.

4. Заглавие на проекта: Приказна Коледа
Организация: НЧ „Боян Пенев-1949“
Сума: 1200 лв.

5. Заглавие на проекта: III-та самостоятелна изложба – скулптура на Диан Росенов Димов
Организация: Диан Росенов Димов
Сума: 2700 лв.

6. Заглавие на проекта: Концерт на ГДО „Михаил Биков“ с филмова музика и ушиване на сценични костюми
Организация: НЧ „Стилиян Чилингиров-1963“
Сума: 2000 лв.

7. Заглавие на проекта: „Приказни видения“
Организация: Красимир Боянов Арсов
Сума: 900 лв.

8. Заглавие на проекта: XI Национален конкурс за хора с ментални увреждания „Неоткрити, красиви надежди“ – Шумен 2018 г.
Организация: СНЦ „Сияйна Зора“
Сума: 2500 лв.

9. Заглавие на проекта: Плодородие 2018
Организация: Пламен Василев Петков
Сума: 1000 лв.

10. Заглавие на проекта: Научно изследване на тема „За нашия дом“, относно историята на настоящата сграда на СУ „Йоан Екзарх Български“ – гр. Шумен, от периода на нейното създаване през 1912 г. до 1944 г., включващо и предисловие
Организация: СУ „Йоан Екзарх Български“ – гр. Шумен
Сума: 1500 лв.

11. Заглавие на проекта: „50“ – подготвяне и реализиране на изложба – живопис
Организация: Светозар Йорданов Чилингиров
Сума: 900 лв.

12. Заглавие на проекта: Есе на тема „Какво бих направил, за да стане Земята по-добро място за живеене“ с конкурсен характер
Организация: СО №2 – гр. Шумен
Сума: 500 лв.

13. Заглавие на проекта: „Брегове“ – изложба живопис
Организация: Радослав Йосифов Ценов
Сума: 1000 лв.

14. Заглавие на проекта: Изработване на костюми за постановката „Логодажкото“
Организация: АНПТ „Шумен“
Сума: 3000 лв.

15. Заглавие на проекта: SHE – изложба актова фотография
Организация: Ивайло Иванов Сакелариев
Сума: 2300 лв.

16. Заглавие на проекта: Цветен каталог – „Образи и абстракции“
Организация: Валерий Великов Желязков
Сума: 480 лв.

17. Заглавие на проекта: 100 години от рождението на учителя Добри Люцканов
Организация: НЧ „Добри Люцканов-1912“ – с. Васил Друмев
Сума: 900 лв.

18. Заглавие на проекта: Създаване на нова вокално-инструментална творба по случай 25-то юбилейно издание на Детско-юношеските хорови празници
Организация: ЦПЛР – ОДК
Сума: 2000 лв.

19. Заглавие на проекта: „Код Визуално“
Организация: Катедра „Визуални изкуства, теория и методика“, педагогически факултет, ШУ „Еп. Константин Преславски“
Сума: 2000 лв.

20. Заглавие на проекта: „Пет години творчество Пчелица“
Организация: ДГ „Пчелица“
Сума: 800 лв.

21. Заглавие на проекта: „Вечерник в Дивдядово“
Организация: НЧ „Асен Златаров-1872“
Сума: 1100 лв.

22. Заглавие на проекта: Юбилеен сборник „Музикално творчество на Добри Войников“, фототипно издание
Организация: РИМ – Шумен
Сума: 790 лв.

23. Заглавие на проекта: 120 години смесен хор „Родни звуци“
Организация: НЧ „Добри Войников-1856“
Сума: 2200 лв.


30 март 2018 г.

ОБЯВЕНА Е СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ ФОНД „КУЛТУРА“
ЗА 2018 ГОДИНА
НАПРАВЛЕНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

1. „КАРНАВАЛНО ДЕФИЛЕ“
2. „ДЕТСКИ И МЛАДЕЖКИ КУЛТУРНИ ДЕЙНОСТИ“
3. „ТВОРЧЕСКИ ШУМЕН – 2018“
Документите за направления „Карнавално дефиле“ и „Детски и младежки културни дейности“ се приемат от 02.04.2018 г. до 31.05.2018 г. (16:00 ч.) в стая 358 на Община Шумен.
Документите за направление „Творчески Шумен – 2018“ се приемат от 02.04.2018 г. до 29.06.2018 г. (16:00 ч.) в стая 358 на Община Шумен

Дейности