Мобилни пунктове приемат безплатно опасни битови отпадъци

С оглед на затоплянето на времето и предстоящото пролетно почистване на домовете от общинската администрация напомнят на гражданите, че могат да предават опасни отпадъци от домакинствата в мобилните пунктове, които обслужват Шумен, кварталите и селата на територията на общината.

В пунктовете се събират лекарства с изтекъл срок на годност, живак, живачни термометри и други уреди, съдържащи живак, бояджийски материали, празни опаковки, обозначени със символи за опасност, домакински препарати и химикали, киселини, разтворители, основи, мастила, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, батерии и акумулатори, препарати за растителна защита и борба с вредители, дървесина, която съдържа опасни вещества и други. Приемането на отпадъка е безплатно, като през 2020 г. на територията на община Шумен са събрани и предадени за съхранение 3 315 килограма опасни битови отпадъци.

Графиците на мобилните пунктове за февруари са качени на сайта на Община Шумен в банера „Разделно събиране на отпадъци“, категория „Общински център за събиране на опасни отпадъци“. Там е публикуван и пълен списък на видовете опасни отпадъци, които се приемат в пунктовете и в центъра за събиране и съхраняване на опасни отпадъци от домакинствата. Площадката се намира след кв. „Тракия“, в посока към изхода от Шумен, последната отбивка вляво на бул. „Симеон Велики“.

Skip to content