• Контейнери за строителни отпадъци
   • Контейнерите за строителни отпадъци от домакинствата са разположени на ул. „Владайско въстание“ /дивизията/.
    Използването на контейнерите е възможно от понеделник до петък от 8.30 до 17.00 часа.
    На входа е въведен контролиран достъп и има денонощна охрана. Влизането се осъществява след като се установи произхода на отпадъка (собственик, адрес и номер на автомобил).
    Контейнерите са предназначени за ползване единствено от физически лица и служат за събиране на строителни отпадъци в обем до 1 куб.м.
    За отпадъци с обем над 1 куб.м., следва да се подаде заявление по образец на Гише 9 в сградата на Община Шумeн.
    Разрешено е изхвърлянето на:
    · Тухли- цели и натрошени
    · Бетон
    · Tротоарни и паркинг плочки и части от тях
    · Гипсови елементи
    · Керемиди и цигли
    · Мазилка
    · Фаянсови и теракотни плочки
    · Санитарни елементи и части от тях
    · Сгурия
    · Цименти и строителни лепила
    · Пясък
    · Пръст
    · Чакъл
    · Прозоречно стъкло без дървесина и PVC
    Забранено е изхвърлянето на едрогабаритни отпадъци – мебели, килими, мокети, дрехи, смесени битови отпадъци, бои, лакове, разредители и други опасни и горими отпадъци.
    Глобата за нарушение за физическите лица е от 300 до 3000 лв., а за юридическите лица и едноличните търговци – от 1400 лв. до 4000 лв.
    За повече информация и подаване на сигнали може да позвъните на телефон 0889 604 997 – ОП „Чистота“.
  • График за събиране на едрогабаритни и растителни отпадъци
   • Събирането и транспортирането на отпадъците се извършва от общинското предприятие „Чистота“ по следната схема:
    Вторник: едрогабаритни отпадъци (дивани, мебели, матраци, дюшеци и др.);
    Сряда: растителни отпадъци (треви, листа, храсти и клони).
    Отпадъците трябва да бъдат разделно събрани в чували или приведени в удобен за товарене вид и поставени до съдовете за смет в деня преди определения по график ден за събирането им. Всички останали отпадъци от домакинството е необходимо да се изхвърлят в съдове за смет в съответствие със системата за разделно събиране на битовите отпадъци.
    Повече информация може да получите от ОП „Чистота“ на телефон: 0889 604 997 или на имейл op_chistota_shumen@abv.bg
    Община Шумен благодари на гражданите, които спазват принципите на разделно събиране на отпадъците.
  • Контейнери за събиране на дрехи и обувки
   • Ненужните Ви дрехи, обувки и аксесоари можете да поставите в специалните контейнери, разположени на следните места:
    1.ул. „Съединение“ – на паркинга източно от сградата на общината
    2.ул. „Панайот Волов“ – на кръстовището с ул. „Вит“ до детската площадка
    3.ул. „Плиска“ – Паркинга в Централен градски парк (Градската градина)
    4.ул. „Университетска“ – до северния вход на парк „Студентски“
    5.ул. „Каварна“ – до Детска градина „Космонавт“
    6.ул. „Родопи“ – на кръстовището с ул. „Тракия“
    7.ул. „Дедеагач“ – кръстовище с ул. Никола Вапцаров“
    8.бул. „Симеон Велики“ – паркинга на хипермаркет Кауфланд 1
    9.ул. „Август Попов“ – до хотел Шумен
    10.Безистена –срещу детската площадка
    11.Площад „Гривица“ – до детската площадка
    12.ул. „Самара“ –срещу СУ „Трайко Симеонов“
    13.ул. „Бели Лом“ – паркинга на хипермаркет Кауфланд 2
    14.ул. „Генерал Драгомиров“ – до Детска градина „Светулка“
    15.ул. „Софийско шосе“ – до Детската градина „Пролетна дъга“
  • Контейнери за разделно събиране на отпадъци от опаковки и отпадъчни материали
   • Контейнери за разделно събиране на отпадъци от опаковки и отпадъчни материали – хартия, картон, метали, пластмаси и стъкло от домакинствата, административните и обществените сгради са разположени на територията на община Шумен. Съдовете са в три цвята. Сините контейнери са за събиране на хартиени и картонени опаковки, жълтите – за пластмасови и метални, а зелените – за стъклени.
   • График за Община Шумен – декември 2021 г.
  • Общински център за събиране на опасни отпадъци

Дейности

Skip to content