• Контейнери за строителни отпадъци
   • Община Шумен уведомява гражданите, че от 25.07.2019 г. контейнерите за строителни отпадъци от домакинствата ще бъдат разположени на ул. „Генерал Скобелев“ /Тежкия полк/. От администрацията призовават гражданите да подходят отговорно, да поставят отпадъците в съдовете и напомнят, че е забранено в тях да се изхвърлят мебели, килими, мокети, автомобилни гуми, битови и други горими отпадъци. Глобата за нарушение за физическите лица е от 300 до 3000 лв., а за юридическите лица и едноличните търговци – от 1400 лв. до 4000 лв.
    За повече информация и подаване на сигнали може да позвъните на телефон 0889 604 997 – ОП „Чистота“.
  • График за събиране на едрогабаритни и растителни отпадъци
   • Събирането и транспортирането на отпадъците се извършва от общинското предприятие „Чистота“ по следната схема:
    Вторник: едрогабаритни отпадъци (дивани, мебели, матраци, дюшеци и др.);
    Сряда: растителни отпадъци (треви, листа, храсти и клони).
    Отпадъците трябва да бъдат разделно събрани в чували или приведени в удобен за товарене вид и поставени до съдовете за смет в деня преди определения по график ден за събирането им. Всички останали отпадъци от домакинството е необходимо да се изхвърлят в съдове за смет в съответствие със системата за разделно събиране на битовите отпадъци.
    Повече информация може да получите от ОП „Чистота“ на телефон: 0889 604 997 или на имейл op_chistota_shumen@abv.bg
    Община Шумен благодари на гражданите, които спазват принципите на разделно събиране на отпадъците.
  • Контейнери за събиране на дрехи и обувки
   • Община Шумен изгради система и за разделно събиране на употребявани дрехи и обувки. Контейнерите са разположени в следните точки:
    Централна градска част:
    1. Ул. „Съединение“ – на паркинга източно от сградата на общината
    2. Ул. „Панайот Волов“ – на кръстовището с ул. „Вит“ до детската площадка
    Квартал „Добруджа“
    3. Ул. „Каварна“ – на кръстовището с ул. „Съединение“
    Квартал „Тракия“
    4. Ул. „Родопи“ – на кръстовището с ул. „Тракия“
    Квартал „Боян Българанов“
    5. Ул. „Самара“ – срещу СУ „Трайко Симеонов“
  • Контейнери за разделно събиране на отпадъци от опаковки и отпадъчни материали
   • Контейнери за разделно събиране на отпадъци от опаковки и отпадъчни материали – хартия, картон, метали, пластмаси и стъкло от домакинствата, административните и обществените сгради са разположени на територията на община Шумен. Съдовете са в три цвята. Сините контейнери са за събиране на хартиени и картонени опаковки, жълтите – за пластмасови и метални, а зелените – за стъклени.
   • График за Община Шумен 2019 г.
  • Общински център за събиране на опасни отпадъци

Дейности