Модерен физкултурен салон ще бъде изграден в III ОУ „Димитър Благоев“

Държавата осигури средства за построяването на модерен физкултурен салон в III ОУ „Димитър Благоев“ в Шумен. Училището е едно от включените в списъка, утвърден от Министерството на образованието и науката за изграждане и оборудване на физкултурни салони. То е най-голямото основно училище на територията на общината и областта. В него се обучават 761 ученици от 1 до 7 клас.

За нови физкултурни салони в училищата правителството одобри в началото на годината допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта в размер на 25 млн. лв. За изграждането и оборудването на спортните съоръжения е възложен и изработен типов инвестиционен проект, който ще бъде адаптиран към терена на всяко училище.

Построяването ще бъде извършено от изпълнители, избрани от Министерството на младежта и спорта чрез обществени поръчки. Предстои ръководството на III ОУ „Димитър Благоев“ да подаде необходимите документи за стартиране на процедурите. Цената на всеки салон зависи напълно от адаптацията към съответния терен и потребностите на всяко едно учебно заведение.

Skip to content