Нови контейнери за строителни отпадъци са поставени на Тежкия полк

Шест нови контейнера за събиране на строителни отпадъци от домакинствата са разположени на обособения терен в района на Тежкия полк, който беше изцяло почистен. Съдовете са закупени от Община Шумен и заменят досега ползваните контейнери на фирма „РТК“. Те са тип „лодка“ и са специално предназначени за такъв вид отпадък.

Площадката за строителни отпадъци работи от понеделник до петък от 8.30 до 17.00 часа. На входа е въведен контролиран достъп и има денонощна охрана. Влизането се осъществява след като се установи произхода на отпадъка (собственик, адрес и номер на автомобил).

Списък на строителните отпадъци, които се приемат на терена, е поставен на входа на площадката. Ако отпадъкът не е от разрешените, които се събират на територията на бившето военно поделение, гражданите ще получат указания за определените места, където могат да го предадат.

Припомняме, че контейнерите са предназначени за събиране на малки количества инертни строителни отпадъци от домашни ремонти в рамките на около 1 кубичен метър. Забранено е там да се хвърлят едрогабаритни отпадъци, мебели, килими, мокети, дрехи, смесени битови отпадъци, бои, лакове, разредители и други опасни и горими отпадъци.

Skip to content