Няма заболели от COVID-19 сред изследваните до момента в Шумен

Близо 2100 вече са тестовете, които са осигурени за Шумен в рамките на дарителската кампанията „Помогни сега“. Бързите тестовете са предоставени от фирма „Фикосота“ за целите на инициативата в помощ на общината и на работещите на първа линия в здравни и социални заведения в борбата с COVID-19.

Досега са изследвани 1772-ма лекари, медицински сестри и болничен персонал от МБАЛ, КОЦ, РЗИ, служители от ОД на МВР, Дома за стари хора, Дома за мъже с умствена изостаналост в село Лозево, работещи в първичната извънболнична медицинска помощ, както и в предприятията „Теси“ и „Фикосота“. Обработените към момента проби показват, че независимо от доказаните антитела при първоначалното тестване, всички последвали PCR-изследвания са отрицателни, което показва, че към настоящия момент няма заболели от COVID-19 сред хората от изследваните групи в Шумен.

Вземането на проби ще продължат и в началото на следващата седмица, като в изследванията ще бъдат включени служители на първа линия от ДКЦ1, Дирекция социално подпомагане, Бюро по труда, НАП, ОДБХ, Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението, НОИ, лични асистенти и здравни медиатори.

Skip to content