Община Шумен финансира младежки проекти за 30 000 лева

12 проектни предложения на индивидуални кандидати и младежки организации бяха одобрени по Правилника за финансиране на младежки проекти в изпълнение на Стратегията за развитие на младите хора в община Шумен.

За реализиране на проектите през тази година бяха отпуснати 30 000 лв., които ще бъдат използвани за организиране на футболен турнир за младежи, за провеждане на обучения за млади хора, които се интересуват от фотография с утвърдени професионалисти в областта, за изграждане на екопътека „Кьошкове – Бигора – Русалка“, за закупуване на народни носии, за концертна, културна дейност и други.

Сред одобрените е и проектът „Естетическо възпитание на младежите в град Шумен“ на Петко Турданов. Идеята е първо да бъдат реновирани пейки в града, а след това на тях да се монтират музикални кутии, които да възпроизвеждат композиции на видни шуменски музиканти. С финансовата подкрепа на общината ще бъде реализирано и второто издание на Робо Академия в Шумен. Целта на академията е да събуди интереса на младите хора към науката и технологиите, като по време на обучението участниците ще имат възможност да направят своите първи стъпки в роботиката, електрониката и програмирането.

Темите на всички одобрени проекти са публикувани на официалния сайт на Община Шумен в раздел „Култура, младежки дейности и спорт“ – секция „Младежки дейности“.

Skip to content