Община Шумен обявява конкурс за директор на Телевизия Шумен

Община Шумен обявява конкурс за длъжността директор на Общинския медиен център. Кандидатите трябва да разработят програма за развитие на медията за период от три години, която да защитят при събеседване, съгласно утвърдените Правила за провеждане на конкурса.

Срокът за подаване на документи за участие в конкурса е един месец, считано от деня на публикуване на обявата – 5 март, 2021 г. Изискванията към кандидатите са описани в обявата, публикувана на официалната интернет страница на Община Шумен в секцията „Конкурси“.

Документите се подават в стая № 237 на Община Шумен. Допълнителна информация може да се получи на тел. 054/ 857 642.

Skip to content