Община Шумен организира ученическо състезание, посветено на Добри Войников

Ученици от 8 до 10 клас от ППМГ „Нанчо Попович“, СУ „Йоан Екзарх Български“ и СУ „Сава Доброплодни“ ще покажат знанията си в състезание, посветено на делото и личността на Добри Войников като драматург, музикант и народен будител. То ще се състои на 11 декември, вторник, от 11.00 часа в Младежкия дом.

Ученическата надпревара е част от съпътстващите прояви, посветени на 185 години от рождението на Добри Войников, на 160 години от основаването на първия български многогласен ученически хор и на 150 години от дебюта на първите български актриси.

Състезанието ще се проведе в три кръга, като участниците ще бъдат разпределени в отбори от по трима души. В първия кръг учениците ще отговарят на въпроси, свързани с творчеството и личността на Войников. Във втория етап ще бъдат проектирани на екран различни снимки и фотографии на актриси и театри, свързани с живота и дейността на бележития шуменски деец, за които отборите трябва да разкажат.
В последния трети кръг ще бъдат показани откъси от неговата пиеса „Криворазбраната цивилизация“, а участниците ще трябва да разпознаят героите.

Всеки отбор ще има по 30 секунди време за обсъждане и до минута и 30 секунди време за отговор. Той може да се допълни от друг участник или от друг отбор. За пълен и изчерпателен отговор отборите ще получат 10 точки, за непълен отговор – 7, а за допълване на отговора – 3. Журито, което ще оценява състезателите, е в състав – Красимира Чалъкова – председател, Дияна Христова, зам.-директор на ДКТ „Васил Друмев“ и Маргарита Друмева от Регионалната библиотека „Стилиян Чилингиров“.

Ще има и въпроси към публиката в паузите между отделните кръгове. Предвидени са награди за участниците и публиката, които са осигурени от Община Шумен.