Обявен е търг за отдаване под наем на магазин в двора на НУ „Илия Рашков Блъсков“

Публичен търг за отдаване под наем на магазин за цветя и сувенири, който се намира в двора на Начално училище „Илия Рашков Блъсков“, ще се проведе на 9 юни 2021 г. от 14.00 часа в сградата на учебното заведение. Отдаването под наем на имота е за срок от 5 години.

Тръжната документация се получава от канцеларията на училището всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа. Тя може да бъде изтеглена и от интернет страницата на НУ „Илия Р. Блъсков“.

Заявления за участие в търга заедно с всички необходими документи се подават в канцеларията на училището в срок до 12.00 часа на 9 юни 2021 г. При неявяване на кандидати втори търг ще се състои на 17 юни 2021 г. от 10.00 часа в сградата на началното училище.

Подробна информация за провеждането на търга и за изискванията към участниците е качена в секция „Търгове“ на официалния сайт на Община Шумен.

Skip to content